Hvilke opgaver løser Bang Office ?

 Faktureringer, kreditorbetalinger og momsindberetning
 
Arbejdsbeskrivelser og arbejdspladsvurderinger (APV) 

 Excel regneark og Power point præsentationer
 
Forberedelse af messer i ind- og udland
 
Vedligeholdelse af kundedatabaser
 
 Opdatering på love og regulativer
 
 Kopieringsopgaver og arkivering
 
Kontakt til offentlige instanser
 
 Brev- og referatskrivning
 
Ansættelseskontrakter
 
Fragt og forsendelser
 
 Kursusplanlægning
 
Forretningsgange
 
Rejseregnskab
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bang Office | CVR: 33 97 64 37 | Ved Klædebo 18, DK-2970 Hørsholm - DK | Tlf.: 22 52 48 83